CDE Pivot Rítmica Brunete.

21 Octubre 2023. El Escorial